De geschiedenis van de buurtspoorweglijn

met Vielsalm verbindt, via Hotton, Soy, Erezée, Amonines, Forge Aplé (spelling van die tijd), Manhay en Liernieux.

Het eerste van deze projecten moest gedeeltelijk voltooid worden aan de meest afgelegen punten, d.w.z.  de afdelingen Melreux-Laroche en Houffalize – Bourcy.  Tussen La Roche en Houffalize zal de verbinding nooit voltooid worden, ook werd er afgezien van het initiële project, namelijk de verbinding tussen Bourcy en Longvilly.

Wat het tweede project betreft, werd dit spoedig vervangen door  het aanleggen van een buurtspoorweglijn, veel goedkoper, deze lijn moest worden gelegd tussen Melreux-Hotton en Vielsalm en dit volgens een uitgestippeld tracé zoals de oorspronkelijke geplande spoorlijn. Deze spoorlijn werd gebouwd tussen 1908 en 1912, behalve de sectie tussen Manhay – Comblain-la-Tour. Deze wijziging verklaart ook de afzondering van de sectie Vielsalm-Liernieux, een afzondering die definitief zal zijn. Nadat in 1904 de concessie van Comblain-la-Tour – Manhay werd toegekend, zou het voltooien van de bouw zich uitstrekken over 5 jaar, zoals men kan opmerken aan de hierna volgende lijst:

Programma van 1908 (voor 11,031km):

Openingsdata:

1.       Melreux (station van de spoorweg) – Soy (station van de buurtspoorweg) 13 juni 1908

2.       Soy (station buurtspoorweg) –Fisenne (station buurtspoorweg): 20 augustus 1908

3.       Fisenne (station buurtspoorweg) – Erezée (Pont): 19 november 1908.

Programma van 1909 (voor 16,550km).

4.       Eerzée(brug) – Amonines (station buurtspoorweg) 15 augustus 1909

5.       Comblain-la-Tour (trein station) – Xhoris(dorp) 28 augustus 1909

6.       Xhoris (dorp) – Xhoris (St Roch) 9 november 1909

7.       Amonines (station buurtspoorweg) – Xhoris (St Roch) 9november 1909

Programma van 1910 (voor 18,134 km)

8.      Xhoris (St. Roch) – Ferrières (Feret) 10 maart 1910

9.      Ferrières (Feret) – Ferrières (dorp) 26 maart 1910

10.  Forge à l’Aplé – Dochamps (dorp) 21 mei 1910

11.  Manhay (stelplaats) – Dochamps (dorp) 25 februari 1911

Programma van 1911 (voor 4,660 km)

12.  Ferrières (dorp) – Burnotige (station buurtspoorweg) 1 februari 1912

Programma van 1912 (voor 13,800km)

13.  Burnotige (station buurtspoorweg) – Manhay (stelplaats) 15 september 1912.

Zoals er uit dit tijdschema blijkt, werd de stelplaats in Manhay gebouwd(afhangend van Vaux-Chavanne). De kleine verlenging Comblain-la-Tour – La Rock (gehucht gelegen op Anthisnes), die het mogelijk moest maken om, juist met la Rock, de lokale lijn te verbinden Clavier – Warzée – Comblain-au-Pont, werd helaas niet verwezenlijkt. Dit korte stuk (7,5 km.) zou het nochtans, op een goedkope manier, mogelijk gemaakt hebben om dezelfde toegangen tot Luik (Val-St.Lambert en Ougrée) te bereiken.

Het uitbaten van de lijn Comblain-la-Tour – Manhay – Melreux moest, vanaf zijn oorsprong, aan N.V.  Buurtspoorwegen van de Ardennen toevertrouwd worden, gecreëerd door een zekere Heer Mélotte, ingenieur in Luik. Deze vennootschap zal zijn contract in 1919 opzeggen, datum waarop de  NMVB  zelf de uitbating overneemt.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd op bevel van de bezettende instantie de afdeling Harre – Melreux opgebroken, dit stuk werd geleidelijk heropgebouwd tussen 1919 en 1921, in de richting Harre– Melreux. Er waren talrijke projecten om de lokale lijnen van de groep van Melreux uit hun afzondering te trekken.

Onder deze, was de laatste in datum bijna geslaagd: het gaat om de verbinding Clavier – Melreux. (30 km.), van Somme-Leuze en Marche-en-Famenne. Het grondwerk werd zeer ver uitgevoerd, maar onderbroken door de tweede oorlog en zullen opgegeven worden, de bus was intussen goedgekeurd om de verbinding Luik – Marche-en-Famenne en uitbreidingen te verzekeren. De uitbating van de lijn Comblain-la-Tour – Melreux, van bescheiden belang, bracht geleidelijke afschaffing van het spoorverkeer voor reizigers tot stand net voor de laatste oorlog, maar door de vijandelijkheden moest de tram weldra hersteld worden.

Op 22 maart 1948, terugkeer naar de vervanging, op de afdeling Comblain-la-Tour – Manhay; op 11 april 1954 dezelfde hervorming tussen Manhay en Melreux. De lijn zal nog enkele tijd open blijven voor het goederenvervoer, maar in 1955 zal men definitief elke dienst tussen Comblain-la-Tour – Xhoris in 1959 sluiten.

Dank zij het begrip van het Staatsbedrijf van de Buurtspoorwegen, kon een belangrijke afdeling van deze schilderachtige lijn tussen Erezée (Brug) en Lamorménil behouden worden, d.w.z 11,260 km.